POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie coffeeverse.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych jest CoffeeVerse Sp. z o.o., ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001045300, NIP: PL5223263549, Regon: 525758064, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • komunikacji w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności odwiedzających i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
III. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
IV. Informacje o przetwarzaniu
 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  • podmiotom powiązanym z Administratorem
  • podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  • podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  • kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. CIASTECZKA
 1. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 3. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • statystycznym,
  • udostępniania funkcji Serwisu.
 4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 5. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
VI. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCYDANYCH
 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
  • podmiot realizujący dostawę towarów,
  • dostawca płatności,
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,,
  • wspierające naszą bieżącą działalność,
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
  • hostingodawca,
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
  • podmiot zapewniający system mailingowy,
  • biuro księgowe,
  • podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu,
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
  • portale społeczniościowe,
  • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.